Εταιρεία
INTERSPORT
Τομέας Απασχόλησης
INFORMATION TECHNOLOGY
Χώρα
Ελλάδα
Πόλη
ΑΘΗΝΑ (Βόρεια)
Σχέση Απασχόλησης
FULL TIME
Σύμβαση Εργασίας
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Κωδικός Θέσης
380

IT SPECIALIST

Η θέση αναφέρεται στον IT Manager Ελλάδας, Κύπρου και το άτομο είναι υπεύθυνο για τα παρακάτω:

·         Διαχείριση, επίβλεψη, υποστήριξη των εφαρμογών πληροφορικής της INTERSPORT (Έδρα, Καταστήματα, e - Commerce ) και να διασφαλίζει την αδιατάρακτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής.

·         Εφαρμογή όλων των απαραίτητων IT διαδικασιών

·         Παροχή υποστήριξης 2ου επιπέδου σε όλα τα IT θέματα και υποστήριξη του IT Manager

·         Συμμετοχή σε έργα πληροφορικής και εγκαταστάσεις νέων και υφισταμένων καταστημάτων

·         Επικοινωνία με συνεργάτες πληροφορικής που αφορούν τα έργα πληροφορικής της εταιρίας

 

Απαιτούμενα προσόντα & δεξιότητες :  

·         Πτυχίο Πληροφορικής

·         Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

·         Εστίαση στις ανάγκες του πελάτη

·         Σχεδιασμός επίλυσης & παρακολούθησης θεμάτων

·         Άριστη επικοινωνία σε γραπτό & προφορικό λόγο

·         Ικανότητα εργασίας κάτω από αυξημένη πίεση με αυστηρές προθεσμίες 

·         Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

·         Υψηλό επίπεδο γνώσης MS Office

·         Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση

 

Δεξιότητες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

·         Εμπειρία σε Retail Business διαδικασίες & συστήματα

·         Εμπειρία σε ERP (κατά προτίμηση σε Microsoft Dynamics Nav LS Retail ή Business Central )

·         Εμπειρία σε Microsoft SQL RDBMS

·         Εμπειρία σε διαχείριση έργων πληροφορικής